Opłaty aktywacyjne ustalane są indywidualnie.

Podane w tabelach ceny są cenami brutto z uwzględnieniem rabatu za skorzystanie z e -faktury.