Kary umowne/ Opłaty windykacyjne

Ceny brutto

Kara za zerwanie warunków umowy

wg umowy

Kara za udostępnianie usługi poza lokal Abonenta

Opłata od każdego wysłanego wezwania do zapłaty

Opłata za niezwrócony/uszkodzony/

zestaw urządzeń (VOIP, DEKODER DVBC,STB)

GPON

Opłata za niezwrócone/niekompletne elementy sprzętu:

  1. Pilot

  2. Kabel HDMI

  3. Zasilacz z przewodem

  4. Kabel Ethernet (sieciowy)

Kara umowna za nieterminowe zwrócenie urządzenia dostępowego*

Koszty windykacyjne

2500,00 zł

10,00 zł

 

500,00 zł

600,00 zł

 

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

400,00 zł

*niezwrócenie w okresie powyżej 14 dni

Opłaty za usługi serwisowe

Ceny brutto

Wymiana uszkodzonej instalacji z winy Abonenta

Wymiana lub naprawa przewodu w lokalu abonenta

Usługa serwisowa na wniosek Abonenta lub nieuzasadnione wezwanie serwisanta

Wyjazd serwisu na żądanie Abonenta

Wymiana końcówki RJ45 lub wymiana wtyku TV

Konfiguracja urządzenie w lokalu Abonenta

Wymiana uszkodzonej instalacji z winy Abonenta

Przeniesienie gniazda sieciowego do innego lokalu,

pomieszczenia znajdującego się w zasięgu Operatora

Dostrojenie kanałów telewizyjnych

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

15,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

 

50,00 zł

15,00 zł

Opłaty za usługi dodatkowe

Ceny brutto

Doręczenie faktur w formie papierowej tradycyjną pocztą na adres wskazany w umowie

Przydzielenie dodatkowego adresu IP

Zawieszenie łącza Internetowego

5,00 zł

5,00 zł miesięcznie

20,00 zł